понеделник, януари 21, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Изплатиха нови 44 млн. лева по мярката за егроекология

Средства получиха близо 4 хил. производители

График дни отворени врати ДФЗ
292Четения
NivaBG.com

Вчера бяха изплатени нови 44 млн. лева по мярката за агроекология на 3896 земеделски производители, съобшиха от фонд „Земеделие”.  Изплатените средства за за поети ангажименти по някоя от следните направления: Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“, „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“, „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“.