събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Изплатиха още над 17 млн. лева за агроекология

Земеделските производители са получили общо 27 млн. лева по мярка 214

График дни отворени врати ДФЗ

Нови 17,3 млн. лева по мярката за агроекология  преведоха на фермерите от фонд „Земеделие”. До момента по мярката са изплатени направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС-1), „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места (ВПС-4)“, „Традиционно отглеждане на овощни култури“, „Контрол на почвената ерозия“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“. С това общата сума преведена по мярка 214 надмина 27 млн. лева.