неделя, август 9, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Ян Плаге: ОСП трябва да се основава не на субсидиите, а на пазара

Предлага се формиране на специални целеви коридори, поради неравнмерното развитие на биоземеделието в отделните страни членки

13Четения

Бъдещата ОСП трябва да се основава не на субсидиите, а на пазара“, това заяви по време на обсъжданията във вторияден от Европейския биоконгрес Ян Плаге, председател на Европейската организация на биопроизводителите IFOAM EU. Според него земеделието трябва да се базира не на субсидиите, а на пазара, и това може да се постигне само с уеднаквяване на целите и търсене на баланс между фермери и потребители,а постигането на общата за ЕС цел – до 2030 година 25% от площите да са за биоземеделие може да се осъществи ако се поставят отделни национални цели.

По време на дискусията в която участие взеха още председателя на комисията по земеделие в ЕП Норберт Линс и Валтер Дюбнер от германското министерство на земеделието беше обсъден въпросът за това, как ОСП може да допринесе за постигане на поставената цел 25% обработваеми площи за биоземеделие до 2030 година.

Ние искаме да имаме влияние върху постигането на заложените от ЕК цели, и за нас това е огромна отговорност. Водим много дискусии по въпроси като какво искат нашите фермери и потребители, защото когато се погледне извън ЕС в стопанствата и заведенията, само тогава могат да се намерят решенията за бъдещето на земеделието“, “, каза още Плаге. Според него тепърва ще се увеличава отговорността на политиците на локално ниво. Биопроизводителите предлагат няколко неща по отношение на новата ОСП, сред които поставяне на политически цели в стратегическите планове на отделните страни относно нуждата от производството на храни, да се постигне баланс по отношение на поставените цели между фермери и потребители и да се поставят минимални изисквания по отношение на финансирането на земеделските производители. Биопроизводителите предлагат още следващата ОСП така да се промени, че биопродуктите да станат още по-достъпни за потребителите.

Повече гъвкавост при постигане на поставените цели и при разходване на средствата

Преговорите по различните стратегически документи все още са отворени и в ход, но това, към което призоваха участниците в дискусията по-голяма гъвкавост както по отношение на разходваните средства по първи и втори стълб , и към по-голяма гъвкавост по отношение на поставените цели и тяхното постигане. Гъвкавост е основното определение , което се използва не само за постигането на поставените цели в стратегическите планове за биопроизводството, но и по отношение на целите за редукция на пестицидите. Участниците в дискусиите потвърдиха още веднъж, че те си остават неделима част от предложената Зелена сделка. По отношение редукцията в употребата на пестицидiте Валтер Дюбнер даде пример с Германия, където фермерите имат проблеми с използването на оррганичните торове. По думите му е нужно да се направят детайлни анализи за това, с какъв процент може да се намали употребата им според спецификата на отделните региони.

Норберт Линс потвърди, че поставената цел за 25% от площите в ЕС да бъдат заети с биокултури до 2030 година е много амбициозна, но поради различното ниво на биопроизводството в отделните страни членки се предлага създаването на различни целеви коридори. Като добър пример той посочи Австрия, където вече 21% от обработваемите площи са заети с биопроизводство, а делът на биопродуктите от търговията е достигнал до 9%. Като пример за такъв целеви коридор той посочи германската провинция Баден Вюртемберг, където са си поставили по-различни цели- редукция в употребата на пестициди до 2030 година с между 40 и 50% и увеличаване на площите за биопроизводство с между 20 и 30%.  “В Европейския парламент има много мнения по отношение на тези целеви коридори, но смятаме, че за да се осъществят целите по отношение на биопроизводството и агроекологията е необходим един минимален праг на бюджета“, каза Норберт Линс.

Той добави, че споразумение за това, колко дълъг да е преходния срок между двата периода на ОСП между ЕК и парламента се очаква да се постигне през октомври.

Тепърва ще имаме горещи дебати, защото ако някой иска да даде повече средства за биопроизводството ще трябва да намали тези за останалите““, каза Валтер Дюбнер , според който не остава много време за преговори, и в следващите два месеца може да се постигне обща позиция по отношение на въпроса за субсидиите