понеделник, юли 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Ясна е ставката по екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал

По 104,56 лв. на ха ще получат стопаните подали заявления за подпомагане по еко схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП). Тя е част от еко схемите за Кампания 2023 и е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.) (СПРЗСР). Прилагането на интервенцията има доброволен характер от страна на земеделските стопани.

Виктор Павлов