Ясна е ставката за Схемата за преразпределително плащане (СПП) за 2020 г. Тя бе определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Тя е в размер на 150,80 лв./ха за първите до 30 ха, за които земеделският стопанин има право на подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Това съобщиха от аграрното министерство.

На 23 март 2021 г., вторник, Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) ще извърши плащането към земеделските стопани по схемата, обещаха от министерството.

През миналата година по СПП стопаните получиха над 105 млн. лв. като сумата си разделиха 56 505 земеделски производители. Тогава по схемата за 2019 г. ставката беше в размер от 137,22 лв. за подпомагане на един допустим хектар.