събота, декември 2, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Без категория

Как да стана биопроизводител, Биоземеделие изисквания, Нов регламент за биологично производство, Биосертифициране в българия

Биологично земеделие

Биологичното земеделие се основава на спазване на определени принципи, правила и изисквания. Всеки стопанин, който желае да се занимава с биологично земеделие, трябва да се запознае с необходимото законодателство и произтичащите от него отговорности.

Преди да започнете дейност в сектора на биологичното производство, свържете се с компетентния селскостопански орган във вашата страна. Той може да ви предостави информация за наличните мерки за подпомагане и по-общи съвети.

Сертифициране

Всички производители, преработватели или търговци на храни, които желаят да ги продават като биологични, трябва да се регистрират пред контролен или надзорен орган. Контролният или надзорният орган проверява дали съответният оператор спазва правилата за биологичното производство. Всяка страна от ЕС може да реши дали това е публичен или частен орган, но всички те проверяват дали се спазват правилата на Европейския съюз в областта на биологичното производство.

Ако желаете да се занимавате с биологично земеделие, трябва да бъдете сертифициран от контролен орган.

Това включва ежегодна инспекция и набор от проверки, за да се гарантира, че спазвате правилата за биологичното производство.

Полезни линкове по темата

Биоземеделие изисквания и насоки

Биологично земеделие 2023

Регистър на биопроизводителите