събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

Kак се генерират възражения срещу проекта на слой „Физически блокове“ за Кампания 2023. ВИДЕО указания

За улеснение на земеделските производители Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видео с указания как се генерират възражения срещу проекта на слой „Физически блокове“ за Кампания 2023.

Разясненията се отнасят и за площите, определени като подходящи за косене, съгласно разпоредбите на националното законодателство. Видеото с инструкциите е публикувано в YouTube канала на ДФЗ.
Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да въведат възраженията си през своя индивидуален профил в СЕУ. Документите се подават до 16 февруари 2024 г. по образец, генериран в Системата, до министъра на земеделието и храните чрез областните служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието и храните.
Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възраженията, могат да се обърнат за съдействие към областните дирекции и общинските служби по земеделие към МЗХ.
След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.