събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Как се регистрира кочината в задния двор?

Промените в Наредба 44 влязоха в сила през януари тази година

Стопаните, които искат да отглеждат свине в задния си двор, трябва да регистрират обектите си в Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), сочат промените на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Това правило предвижда подаването на заявление от всеки стопанин до местните структури на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), лично или чрез кметовете по район, предвиждат още промените.На практика режимът за регистрация на личните стопанства се облекчава.

Фермерите нямат ангажимента лично да внасят заявленията в дирекциите по безопасност на храните, а ще правят това при кметовете в населените места.
В дворовете си стопаните могат да отглеждат до три прасета за угояване, десет дребни и две едри преживни животни. Според Наредбата се разрешават до 10 възрастни зайци с приплодите им, 50 птици и 100 бройлера.

Промените засягат и изискванията за площта на едно животно, използваните съоръжения и инвентар, местата за съхранение и обеззаразяване на тор. До 6 месеца от влизането в сила на променените изисквания по Наредба 44 те трябва да се приложат в стопанствата.

Целта е всички, които имат животни в задните си дворове, да излязат на светло и да се регистрират. По този начин контролът от страна на ветеринарните служби ще бъде по-категоричен и няма да се допуска разпространение на заразните заболявания.
Според промените в ЗВД за свинете ограничението е до 3 броя за угояване. Некастрирани нерези и свине-майки е забранено да бъдат отглеждани в частните дворове. Задължително в заявлението кандидатите ще трябва да запишат и GPS координатите на обекта. За свинете кочините трябва да са с подсигурена ограда, която да възпрепятства влизането на диви животни и гризачи, както и да се гарантира достатъчно площ за всяко животно от поне 1 кв.м. Обектът трябва да е снабден и със специално място за цялостно и ефективно почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Хранителните корита за животните трябва да са с с размери от 30 см до 35 см дължина, от 30 см до 35 см широчина и с височина на предния ръб 20 см и поилки. Влизането на лицата до мястото за отглеждане на животните и излизането ще трябва да се осъществява с работно облекло и обувки след преминаване през място за дезинфекция, е още един от ангажиментите на стопаните, под който те трябва да се подпишат. В задния двор се изисква и да има обособено място за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, съобразено с броя на отглежданите животни, за не по-малко от 40 дни, а в нитратно уязвимите зони за не по-малко от 6 месеца.

Стопаните ще трябва да декларират и че няма да отглеждат неидентифицирани животни, за които нямат ветеринарномедицинско свидетелство, както и в 3-дневен срок писмено да уведомяват ветеринарите за новопостъпили животни или новородени. Толкова е и времето, в което стопаните ще трябва да информират властите за откраднати, убити или умрели животни. 7 дни пък е срокът за уведомяване на лекарите за паднали ушни марки, а две седмици за възстановят регистрацията им.

Решат ли да колят прасетата си, собствениците на кочини в личния двор ще трябва да съобщават на ватеринарните лекари най-малко 24 часа преди това. Същото правило важи и при транспортиране или промяна на собствеността.

Можете да изтеглите Заявлението за за регистрация на животновъден обект – лично стопанство от Заявление.

Виктор Павлов