вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

КАК ЩЕ СИ РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА СКЪПИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА?

Пред фермерите стои един проблем, който има скъпо решение.  Как да се подхранят оптимално посевите, без да се правят излишни разходи?

Пролетната кампания по засяването на царевицата в някои региони на страната е към края си, а в други вече е приключила.

На много места посевите от царевица вече са във фаза 2-3-ти лист и скоро ще се изведат първите растително-защитни мероприятия. Пред фермерите стои един проблем, който има скъпо решение.  Как да се подхранят оптимално посевите, без да се правят излишни разходи?

Оптимизирането на минералното хранене при полските култури е главна предпоставка за високи и стабилни добиви. Азотният дефицит е един от основните фактори, който оказва влияние върху добива и качеството на царевицата.

Конвенционалната технология залага на подхранване чрез окопаване на царевицата с карбамид или амониев нитрат. За много фермери това не разход, който са готови да направят, тъй като цените на тези два продукта растат всеки ден. В тази ситуация екипът на фирма Меди Плюс Р ООД има решение – отличната комбинация от Амалгерол Есенс и Нутрибио N. Прилагането на растителния биостимулатор и  азотфиксиращи бактерии позволява снабдяването с ~ 30% до ~ 50% от азота,  нужен за културите през вегетацията, фиксирайки 8 – 10 кг активно вещество азот (N) на декар (~ 25-30 кг/дка Амониев нитрат) от атмосферата в самото растение.

Взаимодействието на двата продукта и тяхното приложение по време на внасяне на хербицидите в царевица, показва научния прогрес в намирането на алтернатива за азотното хранене по познатия досега конвенционален начин. Технологията за намалени норми на азотното торене в царевица се осъществява в два срока:

* Висока ефективност на продуктите дори и при намалена норма на минерален азот. Причината за това отдаваме на отличната комбинация и симбиоза между Нутрибио N и Амалгерол в доза 300 мл/дка или Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка, естествена хранителна среда за развитието на бактериите.

Двата продукта успешно могат да бъдат прилагани освен в царевица и в другите пролетни култури, есенниците, ягодоплодните, зеленчуците, етерично-маслените култури и трайните насаждения.

Амалгерол Есенс и Нутрибио N са БИОПРОДУКТИ, одобрени и използвани в много страни от ЕС, както в конвенционалното, така и в органичното биоземеделие. Предимствата, с които се отличават от останалите продукти на пазара са следните:

  • С прилагането на двата продукта се спазват мерките по климатичната стратегия „Зелена сделка“ – намаляватсе емисиите въглероден двуокис и замърсяването на водите с нитрати.
  • Комбинираното им приложение намаляваизползването на постоянно поскъпващите минералните азотни торове, като същевременно запазва и дори в някои случаи повишава добива на царевица.
  • В парично изражение, употребата на двата продукта няма алтернатива, защото е многопо-евтина! Намалява себестойността на продукцията, гарантира повишаване качеството и количеството на реколтата и увеличава осезаемо печалбата на производителя!

 

Други интересни материали и съвети за употребата на Амалгерол Есенс и Нутрибио N можете да откриете на следните линкове:

https://www.mediplusr.com/nutribio-n-corn/    

https://www.mediplusr.com/amalgerol-essence/