вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

КАК ЩЕ СИ РЕШИТЕ ПРОБЛЕМА С НЕДОСТИГА НА СКЪПИТЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ ПРИ ПШЕНИЦАТА? – Част 2

Много по-бързо, отколкото можете да си представите!

Много по-бързо, отколкото можете да си представите!

Нутрибио N – уникална органична ВП формулация със срок на годност 4 години.

Следвайки тенденцията за ограничаване на азотното торене в световен мащаб, фирма „Меди плюс Р“ ООД предлага на фермерите Нутрибио N – един изцяло биологичен продукт, отговарящ на промените на пазара и нуждата от природно съобразни решения.

При употребата на Нутрибио N намаляваме с 35 – 40% употребата на азот съдържащите торове. В следствие на това се намаляват емисиите на въглероден двуокис, намалява се и замърсяването на водите с нитрати.

 

Представете си влиянието върху логистиката – намалява се  обема на транспортирането на хиляди тонове азот съдържащи торове с камиони, работна сила и разходи за съхранение и приложение. Употребата само на 5 г/дка от Нутрибио N ефективно поддържа максимално ниво на добив, въпреки химичното намаляване на азота (N), което в много случаи дори превъзхожда стандартното торене.

В случай, че сте пропуснали да научите:

Първа част на статията ще откриете тук:

https://nivabg.com/kak-shte-si-reshite-problema-s-nedostiga-na-skapite-azotni-torove-pri-pshenicata/

Използването на биостимулатори и азотфиксиращи бактерии за регулирането на растежа и развитието на културите ще стане основна практика за получаването на екологично чиста растителна продукция в условията на климатични промени и в контекста на „Зелената сделка”. Тяхното приложение щади околната среда  и спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества от корените в почвата. Спазването на фазите на приложение е наложително за тяхната ефективност.

Запомнете!

  • Само с 50 гр. Нутрибио N спестявате 300 кг Амониев нитрат или 200 кг Карбамид

Видео материал със споделен опит от Италия с Нутрибио N:

https://www.youtube.com/watch?v=82mFAkTYC9I&t=3s