четвъртък, януари 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Как властта тихомълком вкарва промени, които ще усложнят достъпа на фермерите до субсидиии

Субсидии срещу документ за уредени взаимоотношения с наемодателя на земи, дали?!

1.22ХилядиЧетения

Ако критикуваме агроведомството, че работи на тъмно то в тези времена на кризи и пандемия това в още по-голяма степен важи и за депутатите.

В последните седмици напълно едностранно без да се съобразяват с представителите на масмедиите от ресорната комисия по земеделие променят времето на провеждане на заседанията си, с което волно или неволно работят на тъмно без да се отразява резонно текущите законодателни промени.Така и ние губим представа какво и как се приема, още повече, че е твърде обичайна практика важни законови промени да се приемат през преходните и заключителни разпоредби на различни закони.

Очаква се скоро подобни промени в закона за собствениците и ползвателите на земеделски земи да се приемат през закона за виното.

Практически това се случи и сега, само че през закона за подпомагане на земеделските производители. Доколко подобна законодателна практика, която може да обърка и юристи, да не говорим за неспециалисти е правилна, не се наемаме да кажем.

Не питате каквото трябва“, посрещна ни депутатът на опозицията Бюрхан Абазов. Как да питаш като си пропуснал първото четене на поредните промени в закона за подпомагане на земеделските производители впоследствие одобряването им на второ четене става анблок и както самите ние се убедихме прибързано и без нужните дискусии, в които да се чуе мнението на заинтересованите страни, в случай че не е представено на предходното заседание или в писмен вариант.

Сред редовите промени касаещи оптимизация на използваните бази от данни за идентификация се прокарват и промени свързани с доказването на правното основание за ползване на земеделските земи, което е основно изискване за достъп до субсидии. Ако до момента то се доказваше само с представяне на договор за наем или аренда на земеделските земи то

в бъдеще ще се иска ползвателите да са уредили взаимоотношенията си със собствениците и наемодателите представяйки документ за изплатени ренти и наеми.

Разшифровани промените касаещи правните основания означават, че от правни основания се изключват земеделски земи, за които ползвателят не е представил документ за внесен по банкова сметка в трикратен размер рентни плащания за земи, ползвани без правно основание (чл.34. ал.6), има неплатени задължения за масиви създадени по доброволни споразумения (чл.37.в) или неплатени задължения за мери, пасища и ливади (чл.37 ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Наистина си трябва не само четене между редове и алинеи, но и между поправки на поправките за да се разбере за какво става дума.

Подобно условие ако се официализира и в зала може да оплете и без това сложните поземлени отношения, които нито една власт вече толкова време не се наема да уреди нито с нов закон нито с нов кодекс за земята. Мотивът на предложилите подобно условие – защита на дребните земеделски производители, но в условията на криза в които живеем, и ударени отсушата земеделските производители и то точно малките с неясни перспективи за оцеляването си последно се замислят за платени наеми и ренти.

Бизнеслогиката изисква първо осигуряване на ресурс за новата кампания. А такъв повечето нямат. Резонен е въпросът дали сега е времето за подобни промени за утежняване доказването на правните основания за ползване на земеделските земи като условие за достъп до субсидии, и ако да, дали да не се приеме с някакъв гратисен период?! Така да се даде време на фермерите особено на тези пострадали от неблагоприятните климатични условия в Източна България да се напаснат на новата промяна. Да не вземе властта с подобна законова инициатива вместо да изпише вежди да избоде очите. Още повече, че могат да се създадат условия за неравнопоставеност между ползватели на земи решили да плащат ренти и наеми в пари и в натура тъй като последните едва ли могат да се отчетат за това колко литра олио или килограма брашно са дали например като рента. Дали допълнителното условие за доказване правата на ползване на земеделските земи ще се приеме и от депутатите в зала, ще се разбере много скоро. Особено като се има предвид скоростта на приемане на законодателните инициативи на управляващите от днес за вчера. Остава да му мислят земеделските производители.