сряда, октомври 28, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Каква ще бъде архитектурата на новата селскостопанска политика?

Последни дни преди гласуване на регламентите за ОСП

102Четения

Каква ще бъде архитектурата на новата селскостопанска политика? Това е основният въпрос пред всички европейски фермери  дни преди  преговори в Европейския парламент (ЕП) преди гласуване на регламентите за Общата селскостопанска политика. Германското председателство на Съвета на ЕС вече отбеляза, че ще работи за постигане на обща позиция на заседанието на Съвета на министрите, което ще се проведе на 19-20 октомври.

Ако по време на Съвета на министрите се стигне до приемане на общ подход, идва ред на ЕП. След като и там се постигне съгласие, споразумението ще бъде разгледане на триалог, където Съветът и ЕП ще представят своите позиции, като трябва да се договорят с Европейската комисия (ЕК).

2021 г. предстои да бъде преходна. А новата ОСП ще се прилага от 2022 г. до 2027 г. Новата реформа на ОСП след преходния период предвижда изискванията, приложими за получаване на зелено плащане, да бъдат част от кръстосаното съответствие. При спазването им ще се предоставя плащане по СЕПП.

По предложение на ЕК досегашната надбавка за зелени плащания, която се изплаща към схемата, отпада. Тя може да бъде заместена чрез прилагане на екосхеми, които да предвиждат по-високи от базовите изисквания.

Предложението на Германското председателство предвижда екосхемите да са доброволни за земеделските стопани, едногодишни плащания в рамките на бюджета за директни плащания, на база хектар или животинска единица. Те се програмират на национално ниво като част от Стратегическия план, но техният вид и брой ще зависи от финалната регулация.

На този етап се работи в посока екосхемите да бъдат задължителни за държавите членки и да бъде определен единен процент от пакета за директни плащания за всяка държава. Това налага намирането на работещ механизъм в България за компенсиране на земеделските производители, постигане на екологичен ефект и запазването на конкурентоспособността на секторите.

 

Виктор Павлов