понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Какво ще е разпределението на 295 млн. лева по Украинската помощ?

Служебното правителство осигури нужните 295 млн. лева за изплащане на „украинската помощ“ към земеделски стопани.Средствата се отпускат за подкрепа на земеделските стопани от първичното селскостопанско производство – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни и пчелни семейства, както и производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и тютюн и за подпомагане на земеделските стопани производители на зърнени и маслодайни култури.
За определяне размера на помощта, са взети предвид част от разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни/култури:

Размер на помощта за едно животно ЕПЖ, ДПЖ:
– млечни крави, включени в развъдни програми – 230 лв.

– млечни крави – 160 лв.

– говеда в планински райони – 160 лв.

– месодайни крави – 150 лв.

– месодайни крави, включени в развъдни програми – 200 лв.

– крави от застрашени от изчезване породи – 200 лв.

– биволи – 230 лв.

– овце и кози, включени в развъдни програми – 35 лв.

– овце и кози в планински райони – 27 лв.

– овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овцемайки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 27 лв.

– овце и кози от застрашени от изчезване породи – 27 лв.

Размер на помощта за едно пчелно семейство:
– пчелно семейство – 10 лв.

Размер на помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза и тютюн:
– ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини, сливи и десертно грозде (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 260 лв./ха.

– домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 370 лв./ха.

– пипер полски (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 700 лв./ха.

– картофи – 1 320 лв./ха.

– лук, чесън (в т.ч. и площите по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 320 лв./ха.
– моркови, зеле, дини и пъпеши (в т.ч. и площите в по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планински райони) – 1 200 лв./ха.

– домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни:

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни отглеждани в отопляеми оранжерии–30 000 лв./ха.

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни отглеждани в неотопляеми оранжерии – 3 000
лв./ха.

– винено грозде – 400 лв./ха.

– маслодайна роза – 880 лв./ха.
– тютюн – 550 лв./ха.

Размер на помощта за пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица:
– за земеделските стопанства, които са заявили площи до 300 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха.

– за земеделските стопанства, които са заявили площи над 300 ха до 600 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха за първите 300 ха включително, и по 50 лв./ха за площите над 300 ха.

– за земеделските стопанства, които са заявили площи над 600 ха – до 1 000 ха включително – подпомагането е по 100 лв./ха за първите 300 ха включително, по 50 лв./ха – за площите над 300 ха до 600 ха включително и по 25 лв./ха за площите над 600 ха до 1 000 ха, включително.
Максималният размер на подпомагане за един кандидат в сектор „Зърнопроизводство“ е до 55 000 лв.

Виктор Павлов