вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Кампания 2023: Удължават срока за подаване на заявления

Срокът за подаване на заявления за Кампания 2023 ще бъде удължен до 21 юли. Това става ясно от публикуваната Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни за обществено обсъждане до 26 юни.

Предложената промяна и удължаване на срока за подаване на заявления до 21 юли 2023 г. в Наредба № 4 се налагат поради това, че Стратегическият план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. беше одобрен от Европейската комисия през месец декември 2022 г. Закъснялото одобрение на Стратегическия план доведе и до закъснение при влизане в сила на националната нормативна уредба за неговото прилагане, съответно изграждането на нужните системи за администриране и информационни системи също се забави, се посочва в проекта на Наредба.

Срокът за подаване на заявленията без санкции е до 21 юли 2023 г.
Предвид обстоятелството, че Стратегическият план се прилага за първа година, земеделските стопани трябва да се запознаят с условията и начина на прилагане на новите интервенции, уредени в Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., в Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г., и с други промени.

За да се предостави повече време за земеделските стопани за запознаване с новостите в нормативната уредба и за вземане на решения за интервенциите, по които да кандидатстват, в Наредба № 4 от 2023 г. се променя § 3 от преходните и заключителни разпоредби, като периодът за подаване на заявления за настоящата кампания 2023 се удължава до 21 юли 2023 г.

Виктор Павлов