вторник, март 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Канят биофермерите с писмо за профил в Електронния регистър

Уведомленията ще пристигнат до 14 февруари

Октомври ще бъде месецът на биопродуктите в БългарияОктомври ще бъде месецът на биопродуктите в България
Гардоприм Плюс Голд

От 11 февруари до 14 февруари 2020 г. включително биологичните оператори ще получат писмо за създаден профил от контролиращите ги лица в Електронния регистър на биологичното земеделие, съобщават от земеделското министерство.Операторите периодично трябва да проверяват дали профилът им е създаден и завършен.

Те ще имат срок до 10 дни от датата на създаване на профила, за да потвърдят информацията, вписана в регистъра. Целта е да проверят дали биологичните им обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени. Ако открият неточности в данните трябва да поискат незабавно от своето контролиращо лице да ги отстрани. Навременното потвърждаване на създадените в Електронния регистър профили от операторите е условие за всички биологични фермери, които очакват плащане за Кампания 2019, и които се готвят за прием през 2020 г. по мярка 11“Билогично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони.

Целта на регистъра е да се отразят изискванията на регламентите на ЕС, като се създаде възможно най-пълна база данни за дейността на всички оператори, които извършват биологично производство. Чрез него се осъществяват и задължителните уведомления, които контролиращите лица трябва да правят към компетентния орган (министърът), компетентното звено (дирекция „Биологично производство“) и БАБХ. Информацията в регистъра се въвежда от контролиращите лица, с които операторът има сключен договор за контрол и сертификация. При въвеждане на информацията контролиращото лице създава в регистъра профил на оператора, който ще спазва правилата на био производството. Профилът включва личните данни на оператора, данни за биологичните обекти (площи, животни и пчелини) и наложени мерки. Регистърът е публичен на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.

NivaBG.com
Виктор Павлов