четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Капковото напояване влиза в обхвата на подпомагане

Удължават срока за заявления за авансово плащане през 2021 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“

Дейността „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“ ще бъде включена в дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, се предвижда в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., която е в период на обществено обсъждане до 27 май 2021 г. Според мотивите поливното отглеждане на лозя ще даде възможност за създаване на високо рентабилни насажденията. Изграждането на ефективна и модерна капкова система за напояване на лозето е предпоставка за добиване на качествена суровина за производство на вино от най-висок клас, се аргументират от земеделското министерство. Според експертите нуждата от включването на операцията в обхвата на мярката се е появила в резултат на прилагането й, така че да се гарантира създаването на усъвършенствани системи за управление на лозарските стопанства, които да допринесат за тяхната висока конкурентоспособност и модернизация. Тази необходимост от разширяване на обхвата на дейността налага изменение на нормативната уредба.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е най-популярната мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Тя е насочена към производителите на винено грозде, които желаят да модернизират своето стопанство, чрез създаване на лозови насаждения с високо конкурентни сортове винено грозде, създаване на лозя в благоприятни за отглеждането райони в страната и чрез подобряване на техниките за управление на лозята. Всички дейности по мярката целят устойчиво и високо ефективно управление на лозарските стопанства за постигане на конкурентни икономически показатели.

В проекта на промени на Наредба 6 е предвидено удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2021 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от 31 юли на 24 септември 2021 г. По този начин ще се осигури допълнителен времеви ресурс за действия от страна на бенефициерите за преодоляване на предизвиканите от Ковид пандемията затруднения при набавянето на всички изискуеми документи, които следва да бъдат приложени към заявлението.

Виктор Павлов