четвъртък, януари 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Къща за гости в с. Гургулят е нередовна

Бенефициентът ще възстанови цялата получена по договор субсидия

Земеделските производители могат да кандидатстват в периода от 1 октомври до 14 ноември 2014 г.Земеделските производители могат да кандидатстват в периода от 1 октомври до 14 ноември 2014 г.
618Четения

Във връзка с публикация във фейсбук страницата на „БИВОЛЬ“, уведомяваме, че проверката на място на 10 юни 2019 г. в село Гургулят, направена от МЗХГ, е на „Алексиевата къща“. Обектът няма нищо общо с проекта на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова”, зад който по информация на „БИВОЛЬ“ стои секретарката на община Сливница Ани Иванова

Проектът на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова” по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР 2007 – 2013 г., е за изграждане на къща в с. Гургулят”. Одобрената субсидия е 391 160 лв., а заявените разходи – 559 904,45 лв. Проектът е с подписан договор на 03.10.2014 г.

Във връзка с възникнали съмнения за нередност по проекта на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова”, е извършена проверка на място след плащане от ДФЗ-РА. Резултатите от нея, както и направените допълнителни административни проверки, са констатирали нередности. Въз основа на тях, ДФ „Земеделие“ е издал акт за установяване на публично държавно вземане на ЕТ „СТОЛИЧАНИ – Даниела Гергова” от 09.05.2019г. Бенефициентът следва да възстанови на 100% цялата получена по договор субсидия от ДФЗ – РА (391 160 лева). Актът е връчен на бенефициента на 23 май 2019 г.

Провереният днес проект от МЗХГ в с. Гургулят е на „Алексиевата къща“, кандидатствал чрез МИГ Сливница-Драгоман и е за „Оборудване за отопление на съществуващ хотел (водогреен котел на твърдо гориво 116 kW)” по ПРСР 2014-2020 г. Предстои ДФЗ – РА да разгледа проектното предложение. Стойността на исканата субсидия е 58 157 лв. Този хотел е изграден със средства по Програма САПАРД. Проектът е одобрен през декември 2006 г. и е платен през 2008 г.

Виктор Павлов