понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Казуси от кампания 2023 обсъдиха биопроизводители с експерти от агроведомството

По инициатива на Асоциация „Биопродукти“ и други браншови организации на втора поредна среща в София днес заедно с експерти на министерството на земеделието и храните бяха обсъдени наболели въпроси и казуси на производители по кампания 2023. С оглед и на малкото време, което остава до приключване а кампанията на 21 юли, голяма част от присъстващите останаха с впечатление, че за пореден път поставят казуси за които администрацията или не може или няма време да даде логични решения.

Че биопроизводителите изпитват проблеми в началото на новия програмен период не е тайна. За повечето проблеми се знае от години, а съвсем наскоро те пак алармираха за опасността мнозина от тях да останат с отрязани ангажименти по агроекологичните мерки от старата програма. „Истината е, че въпреки постоянната работа и диалог проблемите се множат и не престават. Надяваме се че с промените в последния момент в наредбата ще бъдат спасени ангажиментите по тези мерки на над 100 човека. Другото на което ще се надяваме е и на промяна в другата наредба, защото опасенията ни изказани по време на предходната среща през май останаха без последствия. Така се написа текс на наредба, изискващ добиви от всеки един парцел, което поставя в неравноправно положение всички колеги с млади трайни насаждения, които може и да не получат подпомагане по новите интервенции“, заяви пред присъстващите Веселина Ралчева.

По време на дискусията стана ясно например , че поради това, че все още не са разработени проверките по новите интервенции и еко схеми, при подаване на заявления за очертавания на площи излизат грешки. Експертите от МЗХ поясниха пред биопроизводителите, че парцели, които към 31 декември преди годината на кандидатстване не са в биорегистъра като био или в преход не могат да се чертаят.

„Тъй като от ЕК получихме ясен отговор, че заявяването по еко схемата за биоживотновъдство не може да е на чиста животинска единица, а трябва да мине през площи сме направили връзка с фуражните култури. За да е допустима за подпомагане дадена площ трябва да е покрита от 0,15 до 1 животинска единици. Идеята ни е била да се постигне по-голяма гъвкавост заяви Христина Иванова от дирекция „Директни плащания“. Тя посъветва биоживотновъдите внимателно да заявяват площите по които искат да получават подпомагане по въпросната еко схема, и да заявяват само тези животни, които могат да задържат в рамките на календарната година. Фермерите алармираха обаче, че към момента при заявяване на над 1 животинска единица, системата все още не дава грешка.

Биоживотновъдите предложиха още при констатирани грешки при заявяване на площи за подпомагане да се отрязват от подпомагане само надвишения брой животни а не да се отрязва подпомагането като цяло.

Що се отнася до биорастениевъдството Веселина Ралчева посъветва колегите си които кандидатстват за подпомагане по интервенцията за биологично растениевъдство внимателно да проверяват кои от площите им са сертифицирани, и кои са в преход. Казус по този въпрос постави производителка на кориандър от Странджа, с биостопанство по което през тази година поема ангажименти, като в допълнение на това има намерение да включи допълнителни площи , които обаче са в преход, който не променя срока на другия ангажимент. Според експертите в случая решението на казуса зависи от това, как ще се разпишат декларираните площи- дали като увеличение на плошите на стопанството с 20% или като допълнителен ангажимент. Те уточниха още, че за площи които вече са преминали период на преход независимо от това дали са били в преход една или повече години, вече не могат да бъдат заявявани като площи в преход.