събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Кипър ще подкрепя основно развитието на овцевъдство и козевъдство, Италия въвежда социалната условност

След Малта, в края на миналата седмица Европейската комисия включи в списъка на страните с одобрени стратегически планове Кипър и Италия, съобщава AG-Press.eu. Плановете на двете страни са с общ бюджет над 2,9 млрд. евро, от които 26,6 млрд.евро за Италия и 373 млн. евро за Кипър.

7,4 млрд. евро от този бюджет се планира да отидат за прилагане на еко схеми и мерки в областта на околната среда и климата, и близо 680 млн. евро за млади фермери.

Планът за ОСП на Кипър цели да поддържа устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанския сектор. Около 155 милиона евро ще бъдат отпуснати в подкрепа на доходите на фермерите. За да подкрепи производството на сирене халуми, основният кипърски селскостопански износ и регистрирано защитено наименование за произход, кипърският стратегически план предвижда по-специална подкрепа сектора овцевъдството и козевъдството. Другите индентифицирани области на инвестиции са опазването на околната среда и климата, напояването и опазването на почвата. Предвижда се и удвояване на площите за биоземеделие. За да се намали безработицата в селските райони, кипърските млади фермери ще получат специална допълнителна помощ

В своя стратегически план Италия ще въведе максимална сума за подпомагане на хектар. Малките и средни стопанства ще получат преразпределително плащане за постигане на по-справедливо финансово подпомагане. Около 800 000 фермери също ще получат специално финансиране (от общ пакет от почти 3 милиарда евро), за да участват в инструменти за управление на риска, така че да се справят по-добре с нарастващото въздействие на неблагоприятните климатични събития.

Като част от екологичните си ангажименти, планът на Италия има за цел да увеличи площта с биологично земеделие до 25% от земеделската земя. Планът ще насърчи стратегии за местно развитие, достигащи до 56% от селското население чрез местни групи за действие. Италия също така ще бъде сред първите страни от ЕС, които ще въведат новите социални условия на ОСП за гарантиране на безопасност на работното място и борба с трудовата експлоатация. Освен това 1,1 милиарда евро ще бъдат предназначени за подпомагане на млади фермери да създадат и осигурят своя бизнес.