четвъртък, август 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Кога фермерите да очакват диретните плащания през 2019 г.

Кампанията стартира след 20 март

График дни отворени врати ДФЗ
2.89ХилядиЧетения
NivaBG.com

От фонд „Земеделие” най-накрая публикуваха графика за директните плащания през 2019 година.

 • 20- 30 март– преразпределители плащания :
 • 10– 30 април– субсидии за производителни на плодове и зеленчуци;
 • 10– 30 април– зелени плащания;
 • 20– 30 април– субсидии за протеинови култури;
 • 20– 30 април– плащания по схемата за тютюнопроизводителите;
 • 20-30 май– окончателни плащания по СЕПП;
 • 10-20 юни-плащания към памукопроизводителите;
 • 10-20 май– плащания за млади фермери;
 • 20-20 юни– плащания за дребни земеделски производители;
 • 20 март- 30 юни– агроекологични плащания;
 • 20 май-30 юни– биоземеделие;
 • 1-10 май-плащания по НАТУРА;
 • 1-10 юни-плащания за необлагодетелствани райони
NivaBG.com