вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защита

КОИ СА ШЕСТТЕ РАЗЛИЧНИ ПОЛЗИ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД С АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС? (Част I)

България има силни позиции в производството на слънчоглед сред страните в ЕС и пред всеки роден производител стои предизвикателството как да увеличи количеството и качеството на добива като същевременно запази плодородието на почвата. Отговорът е един –

употребата на уникалния по състав биостимулант АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС, който действа едновременно в три направления:  почва, корени и  растение.

1.АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС – тестван в ИРГР Садово – високи и качествени добиви при слънчоглед

За демонстриране на приложението и ползите от продукта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС беше проведен опит в Института по растителни и генетични ресурси в Садово. Опитът обхваща три култури – пшеница, слънчоглед и царевица и показва ефекта от приложението на биостимуланта.

Слънчогледът е засят в края на месец март 2019 г. Растенията поникнаха в срок и се развиха добре. Първото третиране с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС в доза 200 мл/дка е в средата на април във фаза 5-6 двойка листа. Следващото приложение е в началото на фаза бутонизация. При контролата е използвана конвенционална технология за отглеждане на слънчоглед и полученият добив е в размер на 132 кг/дка. Контролата сравняваме с вариант, при който биостимуланта е внесен двукратно в доза 200 мл/дка и добивът е 232 кг/дка. Отчитаме увеличение в добива спрямо конвенционалната технология в размер на 75%.

Гл. ас. д-р Николая Велчева от ИРГР Садово споделя изумителен резултат от приложението на продукта АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС: „48 часа след приложението на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС се забелязва потъмняване на листата, което говори за много добра осигуреност с азот. Растенията преодоляха много добре стреса, породен от суша през 2019 година. При двукратното приложение на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС се получават много добре охранени пити, липса на празни семена, по-тъмни листа с голяма площ, показващи много добра фотосинтетична активност. Ние, учените от ИРГР в Садово, убедено препоръчваме продукта на земеделските производители и сме убедени в ефекта както в екологично, така и в стопанско отношение.

2. АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС стимулира растежа на корените

Биостимулантът  АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС активира и стимулира кореновата система на растенията чрез растителните хормони и органичния въглерод, част от седемте елемента в състава на продукта. При третираното растение наблюдаваме по-гъста коренова система, която осигурява по-добър достъп до хранителни вещества (N) и вода, дори те да са разположени по-далеч и да са по-малко подвижни (P,K).

3. АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС след употребата на грешен хербицид

Фермер от региона на Свиленград е заложил на Clearfield технология за толерантни хибриди слънчоглед. Хербицидите, с които се третират, са на база активно вещество Имазамокс. Поради допусната грешка, площ от 300 дка е третирана с хербицид на база Трибенурон-метил активно вещество, който се използва за Експрес толерантни хибриди слънчоглед. В следствие на третирането с грешния препарат за растителна защита целият посев пожълтява, а на 1-2% от растенията дори започва да загива вегетационният връх. Повредите са силно изразени и в такава ситуация обичайният подход е разораване на цялата засегната площ, защото хибридът загива.

Следвайки качествата на уникалния по състав биостимулант АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС и способностите му да доказва действието си в кризисни ситуации, фермерът не се отказва, а залага на правилния биостимулант.

Извършени са две приложения на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС по препоръка на търговския представител на фирма Меди Плюс Р:

  • Първото третиране е в доза 220 мл/дка 4 дни след пръскането с грешния хербицид.
  • Второто е 6 дни след първото третиране в доза 200 мл/дка.

Само 20 дни след първото третиране с АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС резултатите са налице: листната маса се е увеличила, растенията са здрави и мощни, цветът на листата е маслено зелен и няма никакви следи от пожълтяване и стрес.

 

Очаквайте продължение на статията скоро!

 

Видео с Първия онлайн семинар на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС:

За повече информация: https://www.mediplusr.com/webinar/

 

Важно!

* Резултатите от употребата на Амалгерол Есенс в доза 200 мл/дка са сходни с резултатите, които се показват и при приложение на класически Амалгерол в доза 300 мл/дка.