петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Комисията по земеделие отхвърли предложени данъчни изменения на първо четене

След като водещата Комисия по бюджет и финанси на Народното събрание не прие в средата на месеца на първо четене предложенията на правителството за промени в няколко данъчни закона, земеделската комисия днес също ги отхвърли.

Парламентарната земеделска комисия не прие на първо четене законопроектите за изменение и допълнение на законите за данък върху добавената стойност, за акцизите и данъчните складове, за данъците върху доходите на физическите лица, за корпоративното подоходно облагане и за местните данъци и такси, внесени от Министерския съвет на 7 ноември,съобщи БТА.

Законопроектите бяха представени от директора на Дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите Людмила Петкова.

Те обхващат широк спектър от промени: увеличение на корпоративния данък за част от големия бизнес в страна от 10 на сто на 15 на сто, предложенията размерът на данъка върху недвижимите имоти да може да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите в границите, определени в закона и актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години, въвеждането на алтернативен данък върху доходите от дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, за лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.

Виктор Павлов