неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Комисията по земеделие прие на първо четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

Парламентарната комисия по земеделие подкрепи на първо четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър.
Промените предвиждат безплатно вписване в Имотния регистър при възстановяване на земеделски земи и гори от общинските служби по земеделие.
Предлага се също да отпадне подаването на хартия на скиците от Агенцията по кадастър за земеделска земя, която се отдава под наем със срок, по-дълъг от една година.

Предвижда се скиците от Агенцията по кадастъра да бъдат предоставяни по електронен път служебно, като за тази цел отпадат и таксите, които преди това страните плащаха.

Виктор Павлов