вторник, юли 7, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Корупцията в ДФЗ е скочила двойно за година

Подадените сигнали са два пъти повече

Корупцията в ДФЗ нараства с бързи темпове. Годишният отчет на Разплащателната агенция сочи, че 27 сигнала за корупция в Държавен фонд “Земеделие” са получени в инспектората към институцията през 2019 г. Това е над двойно повече спрямо предходната година, когато броят им е бил 12.

Общо 97 планови и извънпланови проверки са направили инспекторите към Фонда през миналата година, като най-много от тях – 42, са по сигнали за нарушение на служебните задължения. За сравнение, през 2018 г. година този тип оплаквания са били почти три пъти по-малко – едва 15.

При 20 от разглежданите случаи са установени допуснати нарушения. В 8 от тях няма съществени последици и се отнасят за пропуски при спазване на нормативните документи. В останалите 12 случая са направени предложения за налагане на дисциплинарни наказания на 20 служители. 6 от дисциплинарните производства срещу тях не са образувани поради изтекъл давностен срок, 3 са в процес на производство, а по останалите 11 са уволнени 5 човека, други 5 са се разминали с порицание или забележка, а 1 е освободен. От уволнените 5 служители има двама старши експерти и по един началник сектор, началник отдел и главен юрисконсулт.

В 12 от случаите на нарушения се е стигнало и до предаването им към МВР, антикорупционната комисия, съда и прокуратурата. 3 от тях са били по сигнали за корупция, като в единия случай е осъществено взаимодействие с правоохранителните органи и прокуратурата и служител на регионален инспекторат на Фонда е заловен при получаването на подкуп.

Сигналите за корупционни прояви и конфликт на интереси са предимно от анонимни или от лица, санкционирани или претърпели вреди от служители на Фонда и структури на Министерството на земеделието, твърди докладът. Основният обем сигнали от граждани се отнасят предимно за нарушения на процедурите на работа, забава при изпълнение на служебни задължения, както и информация за нарушаване Кодекса за поведение на служителите от държавната администрация.

Друго нарушение, което установяват проверките на инспектората е, че служители подават неподписани декларации за имущество и интереси, което на практика означава неподадена декларация. Заключението на проверяващите е, че към момента липсва правна възможност те да бъдат наказани въпреки нарушението.

NivaBG.com
Виктор Павлов