петък, май 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Крайната дата за подаване на заявления за Кампания 2024 е 24 юни

За новата кампания по директни плащания 2024 г. не е предвиден допълнителен срок за корекции и подаване на заявления със санкция от 1% на ден закъснение. Крайната дата е 24 юни и неподалите заявления стопани дотогава ще останат без подпомагане.Това е един от важните моменти в тазгодишната кампания, с който земеделските стопани ще трябва да се съобразят, обясни експертът от Дирекция Директни плащания в Министерството на земеделието Преслав Петков пред фермери във Велико Търново.

Прецедентът с липсата на допълнителен срок за корекции и подаване на заявления със санкция беше миналата година. Тогава заради закъснението с приемането на наредбите по стратегическия план и първата година на прилагането му първоначално заявления трябваше да се подават до 30 юни, но впоследствие срокът беше удължен до 21 юли. Тогава на фермерите се налагаше да чертаят площи при вече започнала жътва.

До 20 май е възможността за обществено обсъждане на наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Той е съкратен, за да съвпадне с по-рано публикуваните наредба за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план, както и наредбата за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“.

Промените предвиждат създаване на нова интервенция за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи. Това е начин да се постигне по-балансирана себестойност, както за самите производители на семена от картофи, така и за картофопроизводителите като цяло.

При интервенциите за плодове и зеленчуци изискването документите за закупени семена и посадъчен материал да се предоставят в рамките на срока за предоставяне на документи за реализация се заменя с изискване земеделският стопанин да предоставя опис, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети, фактурите и опаковките.

Виктор Павлов