събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаЗърнопроизводствоТОРЕНЕ

Лебозол®-Червено- разлага растителните остатъци на полето

С Лебозол Червено имате по-добра и лека обработка на почвата, по-добра кълняемост pо-добро усвояване на хранителни вещества, подобрено управление на водата в почвата

Лебозол®-Червено- разлага растителните остатъци на полетоЛебозол®-Червено- разлага растителните остатъци на полето

Новият продукт Лебозол®-Червено е специално разработен за да реши всички проблеми на
земеделските производители, с които трябва да се справят след жътвата, а именно:

 Забавянето на скоростта на процеса за разграждане на сламата във връзка с
температурните колебания на почвата, недостатъчното съдържание на кислород и вода
в нея и снабдяването на почвените организми с хранителни вещества.

 Блокирането на скоростта за разлагане на растителните остатъци в резултат на
действието на фунгицидите.

 Негативното влияние на неселективните системни хербициди и ниските pH-показатели
на почвата върху наличието на хранителните вещества и изграждането на лигнин.

 Слабото наличие на гъби, които да спомагат за повишаване на почвеното плодородие и
правилното разграждане на органичните съединения.

Решението на специалистите от Лебозол е най-новия продукт във фирменото портфолио –
Лебозол®-Червено, който целенасочено подобрява условията за разграждане на сламата
чрез подхранване на почвените организми.

Продуктът съдържа Аминозол®, който е своеобразна храна за гъбичките в почвата, и Меласа,
чието високо съдържание на захар е най-добрата храна за почвените бактерии.

Подхранени именно по този начин, почвените организми допринасят за повишаване на
биологичната активност на почвата, ускоряват процеса на разграждане на сламата и
способстват за бързото разложение на растителните остатъци.
В резултат, използването на Червено след жътва ще подобри наличието на азот в почвата,
неговото усвояване и управление, измиването на хранителните вещества в следствие на
обилните валежи ще бъде предотвратено.

И още!

 по-добра и лека обработка на почвата
 по-добра кълняемост
 по-добро усвояване на хранителни вещества
 подобрено управление на водата в почвата
Този продукт е още едно доказателство за иновативното поведение и гъвкавост на фирмата,
което дава допълнителен принос към подобряването на ефективността на селското стопанство
и опазването на околната среда.
Лебозол®-Червено слага финален завършек на фирмената идеология:
Да бъде рамо до рамо със стопаните, подпомагайки ги във всички етапи от жътва до
жътва.

Продуктите на Лебозол® са с Вас вече във всички решаващи моменти на полето:
 Преди сеитба Лебозол®-Червено
 При подхранване на семената
 При есенното листно торене
 При пролетното целенасочено подхранване
 При листното торене с цел подобряване на добива и качеството на зърното
 След жътва Лебозол®-Червено

Използвайте Лебозол®-Червено в доза 0,250 – 0,750 л/дка след консултация с агро
специалист. Подробна информация може да намерите на www.leosol.bg