четвъртък, август 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

3 % лихва за кредити от ДФЗ за инвестиции

От облекченията могат да се възползват кандидатите по три схеми

1.41ХилядиЧетения
NivaBG.com

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2019 година. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране:

– Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство;

– Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.;

– Схема за кредитиране със средства на ДФЗ на проекти за „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.

NivaBG.com
Виктор Павлов