неделя, август 9, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Live: Онлайн конференция -Предизвикателства и възможности пред изграждането на широколентов интернет в селата

6 млрд. евро дава Брюксел за изграждане на широколентов интернет в селските региони през настоящия програмен период на ОСП

104Четения

У нас изграждането на широколентов интернет достъп за сега си остава твърде пожелателно, а и като се има предвид, че отварянето на мярката за подобни проекти се отложи за пореден път за началото на 2021 г, то сигурно дълго ще си остане в сферата на пожеланията. В Европа обаче се говори и действа по темата. В момента започва специализирана онлайн конференция, посветена на предизвикателствата и възможностите пред изграждането на широколентов интернет в селските региони, организирана от платформата Euractiv.

Икономическата конкурентоспособност на регионите и по-специално на селските райони зависи от добрата свързаност. Това означава не само пътища и железници, но и интернет магистрали. Свързаността с бърз интернет в селските райони все още е почти на половината от средното за ЕС. Въпреки постигнатият известен напредък, различията между отделните страни се запазват. Според данни, изнесени от европейския комисар по земеделие Янош войчеховски през настоящия програмен период на ОСП за изграждане на широколентов интернет са предивдени 6 млрд. евро, а това финансиране ще се запази и през следващия период. За нуждите от широколентов интерент в селските региони според него е показателна и статистиката, според която едва 30% от живеещите в селските региони имат достъп до интернет.

Нещата се движат в правилната посока, но целта на Европейската комисия 100% от европейците, включително в селските райони, да бъдат свързани с бърз интернет до 2020 г., няма да бъде постигната. В стремежа си да гарантира, че селските райони не са изоставени и населението им има достъп до висококачествени работни места, Комисията изготви План за действие за селските широколентови мрежи.

Важен елемент е свързването на наскоро сформираните „Офиси за широколентова компетентност“ (BCOs) със заинтересованите страни в селските райони. Само чрез свързване на BCO с основните участници, които се занимават със специфични препятствия, срещани на равнище селски райони, може да се разреши цифровото разделение.