четвъртък, май 23, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Лозана Василева: 680,7 млн. евро са изплатени по ПРСР

До края на 2018 г. ще стартира прием по мярка 16.1

2.73ХилядиЧетения
NivaBG.com

Д-р Лозана Василева е зам.-министър на земеделието, храните и горите. С нея разговаряме по въпросите за  директни плащания  и Програмата за развитие на селските райони.

 

– Д-р Василева какви са резултатите от Програмата за развитие на селските райони?

Общият бюджет на ПРСР 2014-2020 възлиза на 2 917 848 202 евро. Данните към 1 ноември 2018 г. показват напредък по договориране  в размер на общо 1, 627 млрд. Евро, което е 60 % от общия бюджет на Програмата. Изплатените средства към 1 ноември 2018 г. възлизат към 680,7 млн. евро.

В резултат на осигурената подкрепа са сключени общо 1332 договора за подпомагане на млади фермери. 1450 земеделски стопанства ще бъдат модернизирани.

 

Ползват ли стопаните информационната система ИСУН?

През 2018 г. бе извършена значителна промяна в реда на подаване на проектни  предложения по ПРСР и процеса на тяхната оценка в посока опростяване  и облекчаване  на административната тежест. Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез информационната система ИСУН.

Над 3 800 е броят на  подадените проектни предложения в ИСУН през 2018 г.  Техният брой нараства.

 

Какви  са текущите приеми?

– До 7 декември се приемат проектни предложения по процедури по неземеделски дейности в селските райони.

Предвиждаме до края на 2018 г. за бъде стартиран приемът по мярка 16.1. Тя е насочена към иновации в селскостопанското производство и преработвателния сектор. Бюджетът е в размер на 10 млн. евро.

 

– Какво да очакват фермерите през 2019 г.?

– 2019 година е годината , в която е предвидено стартиране на подмярка 4.3. Тя е насочена към инвестиции в инфраструктура  за напояване.

През 2019 г. е предвидена да стартира и подмярка 7.3. Чрез нея ще се осигури възможност за по-добър, широколентов достъп до интернет в селските райони на страната.

В средата на годината ще бъде  проведен и втори прием на проектни предложения  по подмярка 6.3, която  е за малки земеделски стопанства. Предвиденият бюджет е 22 млн. евро. Тези средства ще осигурят възможност за подпомагане  на 1460 малки земеделски стопанства.

През май пък ще стартира прием по подмярката за подпомагане на обучаващи организации. Така ще осигурим възможност  за провеждане на курсове и обучение на земеделски стопани.

NivaBG.com
Виктор Павлов