вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Лозаро-винарският сектор поиска 30 млн. лева финансово подпомагане за 2022 г.

Браншът обсъди бъдещата национална стратегия

Национално сдружение на Българските лозари /НСБЛ/ организира среща на бранша за подготовка на Национална стратегия за развитие на лозаровинарския сектор в България, съобщиха от Българска асоциация Биопродукти. . На нея присъства и новият зам. министър на земеделието Стефан Бурджев, съветникът на министъра по стратегиите на МЗ Явор Гечев, както и Тодор Бачийски, парламентарен секретар на МЗ, експерти на МЗ и Изпълнителна агенция по лозата и виното
Секторът беше представен от НЛВК и Югоизточна тракийска регионална лозаро-винарска камара (РЛВК) , РЛВК „Мизия“, РВЛК „Пирин“, РЛВК „Тракия“, Черноморска РЛВК и „Бургаска южночерноморска“ РЛВК, Съюз на енолозите в България, Българска асоциация на независимите лозари и винари, Сдружение на пепиниерите в България, Сдрежение „Българска домашна ракия“, Българска асоциация на винените професионалисти, Българска Асоциация Биопродукти, Институт по лозарство и винарство гр. Плевен, Селскостопанска Академия и Аграрен Университет – Пловдив.
На срещата бяха представени проблемите на лозаро- винарския сектор в България, като браншовиците обосноваха необходимостта от допълнително подпомагане за лозарството в размер на 30 млн. лв, които трябва да бъдат включени в бюджета на МЗ за 2022 година. Беше договорено също и изготвянето на Националната стратегия да бъде съвместно с браншовите организации от сектора.