понеделник, ноември 28, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Малките и средни предприятия в Румъния ще получат 100 млн. евро под формата на микрофинансиране със заеми

Малките и средни предприятия в северната ни съседка Румъния ще получат възможност да кандидатстват за заеми за микрофинансиране, като общата сума на пакета ще е 100 млн. евро, информира Ag-Press.eu. Средствата ще са насочени основно към малки предприемачи и фермери и ще бъдат отпуснати благодарение на сътрудничеството между Европейския инвестиционен фонд, новата програма InvestEU и BT Mic, най-голямата институция за микрофинансиране в Румъния. Сътрудничеството ще даде възможност на близо 7 хил. малки предприемачи и фермери да кандидатстват за микрокредити, като целта е да се окаже пряко въздействие върху създаването на нови работни места и икономическото развитие на отделните региони.

Комисарят по заетостта и социалните права Николас Шмит заяви, че „микрофинансирането може да играе решаваща роля за създаването на работни места и насърчаването на социалното включване. Благодарение на финансирането по социалното направление на InvestEU, микропредприемачите и дребните фермери, които иначе биха имали затруднения с достъпа до заеми, ще могат да започнат или развият своя бизнес и да отключат по-светло бъдеще за себе си и семействата си.“

Програмата InvestEU предоставя на ЕС изключително важно дългосрочно финансиране чрез мобилизиране на значителни частни и публични средства в подкрепа на устойчиво възстановяване.

Фондът InvestEU се изпълнява чрез финансови партньори, които ще инвестират в проекти, като използват гаранцията от бюджета на ЕС от 26,2 милиарда евро. Цялата бюджетна гаранция ще подкрепи инвестиционните проекти на партньорите по изпълнението, ще увеличи капацитета им за поемане на риск и по този начин ще мобилизира поне 372 милиарда евро допълнителни инвестиции.