понеделник, септември 20, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

MARS отчита рязък спад в прогнозите си за средните добиви от пшеница за България и Румъния

Климатичните условия през юли са благоприятствали най-вече развитието на посевите с ечемик в Европа

selfp

Условията за посевите в Европа през юли са били по-добри с равномерно разпределение на валежите и малко на брой горещи дни отчитат в своя ежемесечен доклад експертите на Европейската агенция за мониторинг на аграрните култури (MARS).

Неблагоприятните климатични условия , които са повлияли основно върху развитието на есенниците е имало в някои части на Централна Европа, и части на югозападна Финландия и Южна Русия.

Преобладаващите благоприятни метеорологични условия допринесоха за подобряване на перспективите за добивите в няколко региона, като най-големи корекции спрямо оценките са били направени в прогнозите за средните добиви от ечемик. Прогнозата за добивите от зимна пшеница е била незначително коригирана надолу заради рязката корекция на добивите в Румъния, България и Унгария. Причина за това са станали неблагоприятните климатични условия и обилните валежи около периода на узряване на зърното. Прогнозите за средните добиви от царевица и слънчоглед остават над средния петгодишен показател като отразяват добрите перспективи пред всички основни страни производители.

Неравномерно разпределение на валежите и засушаване в края на юни

В оценката си за страната ни, експертите пишат, че най-вероятно падналите през юни обилни валежи са нанесли щети върху посевите с есенници, което ще се отрази на средните добиви. Прогнозите за производството на царевица и слънчоглед остават над средния петгодишен показател. Дневните температури са били в обичайните норми без големи колебания, но е било отчетено по-студено време в началото на юни и малко преди средата на юли. Не се очаква негативен ефект да има върху развитието на посевите в Източна България фактът, че е регистрирана по-висока честота на горещите дни. Докато през юни е било отчетено неравномерно разпределение на валежите на територията на страната ни, дто след 25 юни е започнал период на засушаване, което ще окаже също негативно влияние. Използваните от експертите на MARS модели показват значително по-малки нива на биомаса от средните и добиви при есенните култури. Фенологичното развитие на пролетниците е обичайно за сезона, като с добри запаси от влага в почвата в северните и западни части на страната и спомага за ускореното им развитие и натрупване на биомаса. За разлика от това в източна България има недостиг на валежи, което спира развитието на културите в периода на цъфтеж. Ето защо експертите са коригирали надолу своите прогнози за средните добиви при царевицата и са повишили незначително оценката си за средните добиви при слънчогледа.

Прогнози на MARS за основните добиви от основите култури в Европа