понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Мерки за над 100 млн.лева ще отвори агроведомството през 2022 г.

Под видеото сме публикивали индикативен график за 2022 година

Проектът за индикативен график за плащанията на субсидии през новата година вече е във фаза на обществено обсъждане.

Индикативен график Субсидии 2022

Според плановете на ведомството трябва да бъдат отворени следните подмерки:

Подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ през април с бюджет 15 млн. лева;
Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ през октомври с бюджет 1 млн. евро;
Подмярка 6.4 „Инвестиции за неземеделски дейности“ през септември с бюджет 27 млн. евро
Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в хранителната верига“ през април с бюджет 4 млн. евро;
Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности през февруари с бюджет 3,5 млн. евро;

Приемът по подмярка 19.3 за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ще е отворена целогодишно, и бюджетът по нея ще е 2,8 млн. евро.

„Новата ОСП няма да ни изиграе шега, и мисля че всичко ще се развие в позитивна посока и с цел тези недъзи които наблюдаваме в земеделието ни да бъдат изгладени“, коментира още Бозуков. Според него новите зелени изисквания са се оказали изненадващи за по-голяма част от колегите му от Европа, и те са изразили мнението, че се прави не една обща селскостопанска политика на Европа, а обща екологична политика. Що се отнася до прослоутите тавани на директните плащания, Бозуков изрази надежда, че решението за таваните на плащанията ще бъде взето от ново правителство с нужната политическа подкрепа на стабилен парламент.

По време на събитието бяха раздадени награди в шест категории, като най-голямата награда „Агробизнесмен на България“ бе присъдена на Веселин Делгянски. Компанияв сферата на технологиите получи наградата за „Агроиноватор“. За пробив на пазара бе наградена компанията „Минфрут, а биоферма „Розино“получи наградата „Биофермер на годината“. Галина Мирчева бе отличена с наградата за млад агробизнесмен на 2021 година. Доц. Божидар Иванов пък беше награден с приза „Учени с принос за сектора“.