събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Мерки за над 100 млн.лева ще отвори агроведомството през 2022 г.

Бозуков изрази надежда важните решения около стратегическия план да се вземат от следващо правителство със стабилна парламентарна подкрепа

Проектът за индикативен график за плащанията на субсидии през новата година вече е във фаза на обществено обсъждане, като се планира през 2021 г. да бъдат отворени общо 5 мерки с бюджет от около 101,6 млн. лева по селската програма. Това каза по време на церемонията „Агробизнесмен на годината „ служебният земеделски министър Христо бозуков.

Според плановете на ведомството трябва да бъдат отворени следните подмерки:

Подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ през април с бюджет 15 млн. лева;
Подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ през октомври с бюджет 1 млн. евро;
Подмярка 6.4 „Инвестиции за неземеделски дейности“ през септември с бюджет 27 млн. евро
Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците в хранителната верига“ през април с бюджет 4 млн. евро;
Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности през февруари с бюджет 3,5 млн. евро;

Приемът по подмярка 19.3 за подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ще е отворена целогодишно, и бюджетът по нея ще е 2,8 млн. евро.

„Новата ОСП няма да ни изиграе шега, и мисля че всичко ще се развие в позитивна посока и с цел тези недъзи които наблюдаваме в земеделието ни да бъдат изгладени“, коментира още Бозуков. Според него новите зелени изисквания са се оказали изненадващи за по-голяма част от колегите му от Европа, и те са изразили мнението, че се прави не една обща селскостопанска политика на Европа, а обща екологична политика. Що се отнася до прослоутите тавани на директните плащания, Бозуков изрази надежда, че решението за таваните на плащанията ще бъде взето от ново правителство с нужната политическа подкрепа на стабилен парламент.

По време на събитието бяха раздадени награди в шест категории, като най-голямата награда „Агробизнесмен на България“ бе присъдена на Веселин Делгянски. Компанияв сферата на технологиите получи наградата за „Агроиноватор“. За пробив на пазара бе наградена компанията „Минфрут, а биоферма „Розино“получи наградата „Биофермер на годината“. Галина Мирчева бе отличена с наградата за млад агробизнесмен на 2021 година. Доц. Божидар Иванов пък беше награден с приза „Учени с принос за сектора“.