вторник, март 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Международният съвет по зърното прогнозира най-ниските запаси от царевица за последните шест години

Крайните запаси от пшеница през 2020 г. се очаква да се свият с 0,6 млн. тона

ЕЛУМИС ОД осигурява високонадежден контрол на икономически важните едногодишни и многогодишни житни плевели (вкл. балур от коренища) и ширЕЛУМИС ОД осигурява високонадежден контрол на икономически важните едногодишни и многогодишни житни плевели (вкл. балур от коренища) и шир
Гардоприм Плюс Голд

Въпреки че през март експертите на Международния съвет по зърното  прогнозираха незначително увеличение от  0,2% спрямо миналата година в производството на царевица до 1,124 млрд.  тона, запасите от втората по значимост зърнена култура се очаква да се свият до най-ниското си ниво за последните шест години  достигайки до 266,5 млн. тона отбелязва „Зерно Онлайн”.

На международните пазари  през  следващия сезон се очаква да бъдат изтъргувани 162 млн. тона царевица, което е с 0,7% под нивото от 2018/19 година. Оценката за потреблението на царевица е оставена на нивото от предходния месец от 1,162 млрд тона.

Експертите прогнозират свиване и на крайните запаси от  пшеница с 0,6 млн. тона до 270,1 млн. тона. Все пак през миналата 2017/18 стопнска  година нивото им достигна до рекордни стойности  се казва в публикацията.

Производството на пшеница  през новия  сезон се оценява на 758,7 млн. тона което ще е с 3,2% над нивото на  производството през текущия сезон. Увеличението на реколтата от пшеница се дължи основно на подобрените показатели за реколтите в Австралия с 5,6 млн. тона, Русия с 5,4 млн. тона  и ЕС със 11,1 млн. тона. На международните пазари се очаква да бъдат изтъргувани 174 млн. тона пшеница което е с 1,7% над нивото от 2018/19 година. За страните от ЕС се прогнозира увеличение в експортния  потенциал с 4,5 млн. тона. Потреблението на пшеница в света ще се увеличи с 1,3% спрямо текущия сезон до 754 млн. тона.

NivaBG.com