събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Видео

МикоАплай® ЕндоМакс – развитие при суша чрез микоризни гъби

През цялата вегетация. Продукт на Суммит Агро

Микоаплай е суспензионен прах, който съдържа размножителен материал от голям брой видове микоризни гъби, които колонизират ризосферата на растенията по симбиотичен начин, което води до образуване на огромна допълнителна коренова система. Микоризата се разраства бързо до огромни размери, увеличавайки смукателната сила на кореновите власинки над 100 пъти. Благодарение на тази симбиоза растението получава в пъти повече вода и хранителни вещества, в зависимост от моментните му нужди, независимо от условията на околната среда.

МикоАплай® ЕндоМакс се прилага чрез третиране на семена преди сеитба, по време на сеитба в реда или чрез третиране на посадъчен материал.

Повишаване на кореновата маса:
● Микоризната гъба бързо се свързва с корена;
● Подобрява активностат на проводящата система;
● Увеличава многократно повърхностната площ на корените (от 100 доо 1000 пъти).

Ефективно хранене:
● Микоризните гъби абсорбират и транспортират хранителни елементи директно до корените;
● Продуцират специфични ензими, които превръщат хранителните елементи в усвоима форма: фосфор, азот, микроелементи

Подобряване на водния режим:
● Микоризните хифи достигат, абсорбират и транспортират до растението дори трудно достъпна вода;
● Гъбата образува специални структури в корена, в които се складира вода;
● Повишава се устойчивостта към високи температури, суша, замръзване, неподходящи pH или прекомерна соленост на почвата.

МикоАплай® ЕндоМакс е позволен за употреба в биологично земеделие, съгласно Регламент на ЕС 834/2007.

Продуктът е съвместим с най-често използваните фунгициди на пазара.
За повече информация се свържете с търговските представители на фирма Суммит Агро.
www.sab.bg