събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Може ли просото да замести царевицата във фуражите на животните

ставки за Обвързана подкрепа животновъдство

Сред предимствата на културата са високото съдържание на хранителни вещества

В години на слаби добиви или преимуществено отглеждане на царевицата за производство на биодизел, фермерите се питат с какво могат да компенсират нейния недостиг като компонент във фуражите за животните.

В специална публикация agrarheute.com акцентира върху все по-засилващия се интерес към отглеждането на просо в Европа. Припомняме, че по време на последното издание на селскостопанското изложение АГРА в Пловдив през тази година гл.ас Иван Алексиев от ИРГР Садово потвърди пред Nivabg.com, че продължава тенденцията за увеличаване на интереса и на нашите производители към култури като просо и лен, като предимството при отглеждане на просо е по-високата сухоустойчивост на културата.

Освен късия период на вегетация, сред предимствата на просото са съдържанието на хранителни вещества особено на азот. Широката коренова система на просото му позволява да се нагоди към условия с по-слаби валежи, с което го прави подходяща култура за песъчливи почви.

В света се срещат около 30 сорта просо, като те се поделят на два вида- просо за зърно и за отглеждане на зелено. Според гл.ас. Иван Алексиев като качества при косене, сламата на просото съответства на средно ливадно сено.

Просото отглеждано за зърно е най-важният заместител на повечето зърнени култури предимно в африканските стани. Явява се пълноценен заместител на царевицата отглеждана за зърно, като добивите от него могат да достигнат до 10 тона от хектар. Просото което се отглежда за зърно освен това е предпочитано като алтернатива на пшеницата и царевицата заради високия си процент между28 и 30% съдържание на сухо вещество.

Просото отглеждано за зелено пък се характеризира с високо съдържание на влакна с около 600 грама на килограм над сортовете , определяни като неутрални спрямо съдържанието си на влакна. По съдържание на влакна, просото за зелено превъзхожда дори силажната царевица, при която то е около 450 грама на килограм. Следствие на това просото за зелено е с по-ниска степен на смилаемост и по-слабо съдържание на органични вещества от силажната царевица. Въпреки това отглеждането на фуражно просо за зелено или за силаж е много разпространено в редица региони по света.

Някои сортове просо имат дори по-добра смилаемост на растителен остатък, а кръстосването им например със Суданска трева също помага за повишаване на стойностите им за фуражите за животни и ги правят добра алтернатива на силажната царевица. Заради големите колебания, показвани от различните сортове и видове просо, учените съветват фермерите решили да отглеждат един или друг сорт просо без значение дали за зърно или за зелено да се обърнат към съответните лаборатории, които да подкрепят с данни от анализи доколко целесъобразно е отглеждането им.

Производителите да следят за нивата на съдържание на циановодород

Освен това при наличие на различни екстремни климатични условия като застудявания или суши, или продължително слънцегреене, в зелените части на растенията се натрупват по-големи количества циановодород. Производителите трябва да внимават за това, и да следят за неговото натрупване, тъй като съдържание от 10 милиграма на килограм зелена маса могат да предизвикат у животните безпокойство, нарушаване на координацията и залитане при ходене, спазми и треперене. Подобни симптоми могат да доведат до летален изход животните, в чиято храна са били включени листна маса от просо с високо съдържание на циановодород. Съгласно европейските разпоредби съдържанието на циановодород в смески с просо трябва да е под 57 милиграма на килограм. Растителни остатъци от просо с по-високо съдържание от указаното не трябва да се включват в храната за животните.. При силажиране на просото, съдържанието на циановодород може да се намали наполовина, така че да е възможно например използването на просо със съдържание на циановодород от 100 милиграма на килограм сухо вещество. При всички случаи обаче се препоръчва следенето на нивата на циановодород в просото отглеждано за зелено.-