петък, януари 24, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Бабх

Мукоза и пастьорелоза по говедата В Ямболско

В единия от случаите не е спазена процедурата за уведомяване на официалните власти

Животновъдите ще получат субсидии в размер на 38 лева за говедаЖивотновъдите ще получат субсидии в размер на 38 лева за говеда
2.19ХилядиЧетения
NivaBG.com

Бактериални и вирусни  болести върлуват по  говедата в Ямболско. Местните в етеринари от са установили наличие на мукозна болест по говедата и пастьорелоза в няколко регистрирани обора, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните. Причината е в недохранването на животните и недостатъчно добрата грижа за тях, довели до смъртност в стадата.

Диагнозата е поставена при посещение на обектите от страна на епизоотолог на ОДБХ-Ямбол).

Контролните органи на БАБХ удостоверяват, че в единия от случаите не е спазена процедурата за уведомяване на официалните власти при съмнение за заразна болест по животните. ОДБХ-Ямбол е получила сигнала със забавяне и от странични лица, не от самия животновъд или от регистрирания ветеринарен лекар.

Държавната програма за профилактика и борба срещу болестите по животните предвижда мерки срещу тези заболявания, които са за сметка на техните стопани. За целта те следва да се обърнат към регистрираните ветеринарни лекари, с които са сключили договор за обслужване на фермите им.

БАБХ напомня, че адекватното хранене и поддържането на животните в добро здраве са основни аспекти на хуманното отношение към животните.

NivaBG.com
Виктор Павлов