събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

МЗХ обяснява как да се вземат парите по Плана за възстановяване за Земеделие

Министерство на земеделието и храните започва информационна кампания, по време на която експерти ще разяснят на земеделските производители

условията при подаване на проектни предложения по двете стартирали процедури „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Първото събитие ще се състои на 14 ноември (вторник) в град Велико Търново. Информационни дни ще се проведат и в градовете Русе (15 ноември), Стара Загора (15 ноември) и Бургас (16 ноември). Всички събития са с начален час 10:00 часа. Кампанията има за цел да запознае потенциалните бенефицери с подробности за възможностите, условията и сроковете при кандидатстването.

Двете направления от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство“ по НПВУ е предвиден общ бюджет от 333 млн. лв.

Средствата по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ са в размер на 318 млн. лева без ДДС. С процедурата ще се подкрепят проекти, които   стимулират иновативни производствени и цифрови технологии, както и да се подобряват отглеждането на селскостопански култури и животни. Допустими са инвестиции в материални и нематериални инвестиции, свързани с опазване на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, както и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 30 хил. лв. без ДДС, а максималният – 1 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 20 декември 2023 г.

Бюджетът по направление „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ е в размер на 15 млн. лева. Процедурата има за цел да стимулира процеса на предлагане на пазара на селскостопанска продукция от сектор „Плодове и зеленчуци“ чрез създаване на къси вериги на доставка, модернизиране и автоматизиране на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци. Финансовата подкрепа е насочена към инвестиции, които допринасят за предлагането на продукти, чието качество, състояние и вид отговарят на потребностите на крайния потребител. Процедурата ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността на производителите, включително групите и организациите на производители в сектора. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 300 000 лв., а максималният – 2 346 960 лв. Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 часа на 22.12.2023 г.

Припомняме, че експерти от Министерство на земеделието и храните участват и в информационната кампания на Държавен фонд „Земеделие“ по процедура „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, която продължава в градовете Благоевград (16 ноември), Добрич (23 ноември) и Плевен (30 ноември).

Графикът за провеждане на събитията от кампанията може да видите в таблицата

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

 

за разясняване на условията за кандидатстване по двете стартирали процедури

по Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Планирана дата Начален час Място на провеждане Адрес  

Организатор

14.11.2023 г. 10:00 ч. гр. Велико Търново Зала на Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ – Велико Търново, която се намира на адрес: ул. „Н. Габровски“ № 71  

МЗХ

15.11.2023 г. 10:00 ч. гр. Русе Зала „Свети Георги“ в сградата на общинска администрация – Русе, която се намира на адрес: пл. „Свобода“ № 6, ет. 6  

МЗХ

15.11.2023 г. 10:00 ч. гр. Стара Загора Зала на Областна администрация – Стара Загора, която се намира на адрес:  бул. „Цар Симеон Велики“ №108  

МЗХ

16.11.2023 г. 10:00 ч. гр. Бургас Заседателната зала в сградата на Областна администрация – Бургас, която се намира на адрес: ул. „Цар Петър” № 1, ет. 1  

МЗХ