неделя, юни 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро Новини

Над 1/3 от фермерите изразходват повече от 6 дни годишно за решаване на административни задачи показва проучване на ЕК

Половината от фермерите не ползват мобилни устройства в стопанствата си

Според първите резултати от проучването на ЕК направено сред фермерите в периода март-април 2024 година над 1/3 от земеделските производители са отговорили, че отделят повече от 6 работни дни годишно за решаване на административни задачи свързани пряко с кандидатстването за подпомагане по ОСП. Това информира в обширна публикация arc2020.eu. Други 25% от фермерите отделят за това между 5 и 6 работни дни годишно.

В анализа на arc2020.eu се отбелязва, че цифрите са трудни за контекстуализиране защото се отнасят само до административната тежест за прилагането на оСП, в допълнение към която земеделските производители имат административната тежест да управляват своите стопанства и предприятия. Междувременно цифрите не са свързани с размера на помощта, която фермерите са получили за това прекарано време – 6 дни биха изглеждали много за получени 200 евро например, но по-разумно за 20 000 евро.

Въпреки че плащанията варират значително в ЕС и от една ферма до друга, според данни на Комисията средно през последните 10 години подпомагането на доходите представлява почти половината от доходите на земеделските производители.

По отношение на проверките и контрола – друг основен момент, към който са насочени плановете на Комисията за опростяване – над две трети от земеделските стопани съобщават, че са били проверявани само веднъж или никога в продължение на 3 години .Междувременно две трети от инспектираните отделят до един пълен ден за управление на целия процес, от подготовката до последващите действия.

Половината от участвалите в допитването са заявили, че не използват мобилни устройства, а 26% от тях са се сблъскали с проблеми при използване на различни дигитални инструменти заради това, че са прекалено сложни или съдържат неточности.

Въпреки че проучването не навлиза в това ниво на детайлност, също така би могло да бъде разумно да се приеме възрастово разделение между младите фермери, които са по-добри в технологиите, и по-възрастните фермери – което означава, че в крайна сметка младите фермери може да поемат по-голяма тежест от контрола, тъй като проверките стават все по-дигитални.

Като цяло в публикацията на arc2020.eu се заключава, че от първите резултати на проучването на ЕК е трудно да се направи заключение за това, че в ОСП има прекалено високи административни тежести за фермерите, или че географското маркиране и цифровите инструменти предлагат адекватна алтернатива за момента. Междувременно обхватът на проучването оставя много въпроси без отговор.