събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Над 20 млн. лева получиха животновъдите прилагащи ангажименти за хуманно отношение към птици

112 фермери са получили субсидии за поети ангажименти

112 птицевъди са получили през последния месец общо над 20 млн. лева  за поети доброволни ангажименти за хуманно отношение към птиците. Целта на държавната помощ е, да се подпомогне дейността на фермери, поели подобни ангажименти. Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на земеделски стопани – птицевъди, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките за период от най-малко 5 години.