вторник, октомври 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Над 3,2 млн. лева за имунопрофилактика на животните

Схемата покрива разходите за гарантиране здравето на животните

Парите са по  схемите за обвързано подпомагане за отглеждане на овце и кози-майки и биволиПарите са по схемите за обвързано подпомагане за отглеждане на овце и кози-майки и биволи
524Четения
NivaBG.com

УС на ДФ „Земеделие“ гласува предоставянето на 3 248 928 лв. за извършени ветеринарни мероприятия през първите 5 месеца на 2019 г. Средствата се отпускат по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“.

Схемата цели подпомагане на земеделските стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози.

Отпуснатият бюджет ще се разпредели по направления, както следва:

Имунопрофилактични мероприятия – 1 377 314 лева;
Клинични изследвания – 1 050 002 лева;
Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 447 510 лева;
Идентификация на еднокопитни животни отразяване на данните във ВетИС – 483 лева;
Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 373 619 лева;

Гласуваните средства са част от общия финансов ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“, в размер на 20 млн. лв. за 2019 г.

NivaBG.com
Виктор Павлов