понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Над 5000 са нарушения при еднодневните трудови договори

Случаите на работа без трудови договори са 54

Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”установи множество нарушения в агросектора. За първите пет месеца на годината в селското стопанство у нас са направени 1 382 проверки, при които са установени 5 153 нарушения. Случаите на работа без трудови договори са 54. Предоставените образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за периода са общо 97 166 броя, заявени от  899 земеделски стопани и тютюнопроизводители, основно за отглеждане на лозя – винени, ягоди, череши и маслодайна роза. Данните съобщи Инспекцията по труда, която от началото на юни активизира контрола в селското стопанство.

Секторът е един от най-рисковите по отношение използването на недеклариран труд и по осигуряването на здраве и безопасност при работа. Поради това ежегодно в него се извършват около 10% от всички проверки на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Наемането на работници на еднодневни договори е само една от възможностите, припомнят от Инспекцията по труда. Разработеният от ИА ГИТ софтуер за предоставяне на образците е създаден с цел максимално облекчаване на администрирането на този вид договори.

Виктор Павлов