събота, август 13, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Над 62 млн. лв извънредна помощ за четири сектора

Извънредни субсидии от над 62 млн. лв. ще получат четири сектора. Ще бъдат подпомогнати около 2000 стопани, засегнати от икономическата криза заради конфликта между Русия и Украйна.

Парите  ще бъдат раздадени на четири сектора, сред които са Свиневъдство, Птицевъдство, оранжерийни производители на зеленчуци и производители на винено грозде, става ясно от проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори, която се обсъжда обществено в рамките на 14 дни. Бюджетът за подпомагане на земеделските стопани е разпределен по следния начин: 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване; 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици; 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде; 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които: 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии и 1 251 964,09 лв. за  неотопляеми оранжерии. Адресатите на наредбата са около 2 000 земеделски стопани, изчисляват от земеделското министерство.

Средствата се осигуряват по линия на Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 година за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор (OB L 96, 24.3.2022 г.) от Европейския фонд за гарантиране в земеделието и от националния бюджет и е във връзка с войната в Украйна и негативните последици от нея за селското стопанство. Общата сума за всички 27 държави-членки е 500 млн. евро, като за България помощта е в размер на 10,6 млн. евро плюс до 200% допълнително държавно финансиране.

Земеделските стопани ще получават финансова помощ съгласно бюджетите по различни мерки, в които те са заявявали участие, става ясно от мотивите на министерството. В секторите „Свиневъдство и „Птицевъдство“ валидно ще бъде правилото за брой животни, преизчислени на животинска единица (ЖЕ) по категориите, за които е получено подпомагане през 2021 г. от схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. В лозаро-винарския сектор ще се подпомага на база установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания). При оранжерийно производство на зеленчуци ще важи установената допустима за подпомагане площ за кампания 2021 г., изразена в хектарите с оранжерийна култура, по схемата за плащане за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда (зелени директни плащания).

Ставките за отделните категории ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, като за секторите „Свиневъдство“ и „Птицевъдство“ се определят ставки за ЖЕ, които следват съотношението по категории животни, определено за схемата за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” и схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ за 2021 г, се казва в проекта на наредба.

След обнародване на наредбата е предвидено отваряне на прием на заявления за предоставяне на извънредна финансова помощ, извършване на административни проверки и проверки на място, и нареждане на плащанията, които трябва да бъдат извършени най-късно до 30 септември 2022 г.

Виктор Павлов