четвъртък, януари 20, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
Зеленчукопроизводство

Над 780 000 лв. получиха организации на производителите на плодове и зеленчуци

Парите са по оперативни програми

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 780 228 лева на четири организации на производители на плодове и зеленчуци, изпълняващи одобрени оперативни програми.

С финансовата подкрепа от ЕС бенефициерите са създали нови трайни насаждения, изградили са помпен възел с автоматизация и контрол на поливането, както и системи за защита от градушки, птици и насекоми на трайни насаждения. С друга част от субсидията организациите са закупили земеделска техника и прикачен инвентар, платформи за плодове и зеленчуци, принтер за маркиране, мобилна прикачена машина против слана и бокс-палети.

Изпълнените разходи и дейности допринасят за постигане на целите, които оперативните програми са си поставили. Водещи сред тях са планирането на производството, подобряване качеството на продуктите, увеличаване на търговската им стойност, поддържане и защита на околната среда и др.

 

Виктор Павлов