петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Над 9,2 млн. лева отиват при ветеринарите за имунопрофилактика на животните

Българските ветеринари алармират за сериозна криза в животновъдствотоБългарските ветеринари алармират за сериозна криза в животновъдството

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) разпредели 9 280 677 лв. за извършените от ветеринарните лекари имунопрофилактични дейности при животните през първите 5 месеца на 2022 г. С финансовата подкрепа се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по добитъка. Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги.
Средствата се разпределят по направления, както следва:
• Имунопрофилактични мероприятия – 2 229 108 лева;
• Клинични изследвания – 4 972 812 лева;
• Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 709 172 лева;
• Идентификация на еднокопитни животни – 352 лева;
• Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 369 233 лева.
Гласуваните средства са част от общия финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“. Бюджетът по схемата за 2022 г., който беше утвърден през април с решение на УС на ДФ „Земеделие“, е в размер на 17 млн. лв.

Виктор Павлов