понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Най-старата професионална гимназия отбеляза 110 годишен юбилей

Училището е модернизирано с 1,3 млн. лева по проект

Най-старата професионална гимназия- ПЗГ „Добруджа” в Силистра отбеляза вчера   своя 110 годишен юбилей, информира БТА. Наскоро завърши работата по проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на Професионалната земеделска гимназия /ПЗГ/ „Добруджа“ в Силистра“. Проектът на стойност 1,3 млн. лева е по линия на оперативната програма „Региони в растеж“. В строително-ремонтните работи бяха предвидени дейности за енергийна ефективност на учебния корпус, общежитието и работилницата на гимназията. Сградите са приведени в съответствие със съвременните норми в строителството, осигурен е добър естетически вид и отговарят на енергийно-ефективните и санитарните норми.

За учебната 2019/2020 година гимназията ще извърши прием по специалностите „Механизация на селското стопанство“ и „Растителна защита и агрохимия“.