понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Най-старото земеделско „огнище“ на просвета отбелязва 115 г. от създаването си

В продължение на повече от век научната институция се оформя като водещ център за изследване на болестите по растенията и внедряване на нови агротехнологични практики

Най-старото „огнище“ на земеделска просвета у нас Институтът по земеделие и семезнание в Образцов чифлик отбелязва 115 години от създаването си, съобщават от ССА. Днес той е част от нейната структура.

Създаването му е изключително събитие, не само за селското стопанство в страната, но и за развитието на опитното дело в Европа.

Историята на Института започва след Освобождаването на България, когато с Указ № 374 от 13.12.1879 г. е отворено първото практическо земеделско училище у нас. През 1883 г. то е преобразувано в средно, с тригодишен курс на обучение.

През 1887 г. директорът на училището, Иван Саранов, урежда опитно поле, което на практика е първото в освободена България. В него е включена първата у нас ботаническа градина, наречена “Сортимент” за изпитване на редица нови култури. От 1896 г. Константин Малков, един от най-видните представители на агрономическата мисъл в България, смятан за баща на опитното дело у нас, поема ръководството на опитното поле.

През 1897 г. се заражда идеята за създаване на земеделски опитни учреждения в България, по подобие на работещите при пълен разцвет в Европа. Със създаването на трите земеделски опитни станции в страната – Садово, Образцов чифлик и Плевен се стига до нейната практическа реализация.

На 09.03.1905 г., с изграденото със съвременен облик за времето си експериментално поле и натрупан опит от учителите агрономи, е основана Земеделската опитна станция „Образцов чифлик”, с управител д-р Петър Козаров – високо ерудиран учен, с богата обща култура. Той е един от първите фитопатолози и ентомолози, поставили началото на статистиката за болестите и неприятелите по културните растения у нас, събрал и изпитал голям брой местни и чужди сортове от различни култури и оставил богата сбирка от болести по растенията и насекомите, служеща като ценно помагало на научните работници. Само за няколко години той успява да изгради една добре обзаведена за времето си станция със съвременна лаборатория за физиологични, фитопатологични и семеконтролни изследвания и библиотека със 700 тома. Известността й минава границите на България и достига до Европа и Северна Америка. Наред с основните научни трудове, голяма популярност добиват т. нар. „хвъркати листове” по различни въпроси. Те се издават и разпространяват безплатно и помагат за внедряване на агротехнически знания в условията на дребното частно стопанство. През годините станцията постига значителен напредък в областта на селекцията и агротехниката на полските култури, внедрява нови методи за изследване, разширява международните си контакти и приобщава по-голям брой научни работници

Със 149-то постановление на МС от 06.09.1962 г., на базата на Комплексната опитна станция, е създаден Селскостопански научно-изследователски институт, като поделение на Академията на селскостопанските науки. Днес той е профилиран, като Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик” – Русе към Селскостопанска академия.