събота, февруари 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаНОВИНИПРСР 2014-2020

Наръчник Директни плащания 2023

Документ от Министерство на Земеделието за правилата за подаване на заявления за директни плащания през 2023 година.
Изтегли от ТУК

Документът е изготвен на основата на актуалната информация от Стратегически план за
развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. (одобрен
с Решение на Комисията C(2022)8749 от 07.12.2022 г.), Закон за подпомагане на земеделските
производители (последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.), Наредба № 3 от 10 март
2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания,
включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на
административни санкции (Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2023г.) и Наредба № 4 от 30 март 2023 г.
за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на
площ и за животни (Обн. ДВ. бр.30 от 4 Април 2023г.).