неделя, юли 21, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Галерия

Наръчник за КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2019

Наръчник за КАНДИДАТСВАНЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2019

СХЕМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2019

Съдържание:
АКТИВЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН……………………………………………………….4
I. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, БАЗИРАНИ
НА ПЛОЩ…………………………………………………………………………………………………5
1. СХЕМА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ (СЕПП) ……………………..6
2. СХЕМА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ……………………………6
3. СХЕМА ЗА ПЛАЩАНЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРАКТИКИ,
КОИТО СА БЛАГОПРИЯТНИ ЗА КЛИМАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА
(ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ)………………………………………………….7
4. СХЕМА ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ………………………………13
5. СХЕМА ЗА ДРЕБНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ……………………………..14
II. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ………………………………………………………15
1. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ….15
2. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ ПОД
СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ………………………………………………………………17
3. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ В
ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (5-9 ЖИВОТНИ)…………………………………………20
4. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЕСОДАЙНИ КРАВИ
И/ИЛИ ЮНИЦИ………………………………………………………………………………….21
5. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЕСОДАЙНИ КРАВИ
ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ……………………………………………………..23
6. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ
КОЗИ-МАЙКИ В ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (10-49 ЖИВОТНИ)………..25
7. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ И/ИЛИ
КОЗИ-МАЙКИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ……………………………26
8. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА БИВОЛИ………………..29
9. СХЕМА ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ГОВЕДА
(НЕОБВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО)…………………………………………31
10. СХЕМА ЗА ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ОВЦЕ-МАЙКИ
И/ИЛИ КОЗИ-МАЙКИ (ОБВЪРЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОТО) ………32
III. СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ……………………………………………………………………33
1. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПЛОДОВЕ (ОСНОВНА
ГРУПА)………………………………………………………………………………………………..33
2. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПЛОДОВЕ (СЛИВИ И
ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ)………………………………………………………………………….34
3. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ
(ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, КОРНИШОНИ И ПАТЛАДЖАН)…………36
4. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ
(ПИПЕР)………………………………………………………………………………………………37
5. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ
(КАРТОФИ, ЛУК И ЧЕСЪН)……………………………………………………………..38
6. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ
(МОРКОВИ, ЗЕЛЕ, ДИНИ И ПЪПЕШИ)…………………………………………..40
7. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОРАНЖЕРИЙНИ
ЗЕЛЕНЧУЦИ………………………………………………………………………………………41
IV. ДРУГИ СХЕМИ……………………………………………………………………………………….43
1. СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПРОТЕИНОВИ
КУЛТУРИ…………………………………………………………………………………………….43
2. ПРЕХОДНА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА ТЮТЮН (НЕОБВЪРЗАНА
С ПРОИЗВОДСТВОТО)……………………………………………………………………..43
3. СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ЗА
ПАМУК……………………………………………………………………………………………….44

 

ЦЕЛИЯ НАРЪЧНИК за 2019 СВАЛИ ТУК