събота, септември 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Бабх

Наредба 11: БАБХ ще извършва официален контрол без предупреждение

БАБХ може да извършва официален контрол без предупреждение чрез вземане на проби и предоставянето им за изпитване в лаборатория, пише още в нормативния текст,това гласи обнародваната Наредба 11 за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора, спрямо която собствениците на животни и/или бизнес оператори, както и собственици на обекти, в които се извършва първична преработка трябва да извършват самоконтрол за остатъците.

Според новата наредба се определят мерките за контрол и наказателните действия, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага за мониторинг на субстанциите и групите остатъци. Агенцията се задължава ежегодно до 31 март да разработва Национална мониторингова програма за контрол на остатъци (НМПКО), която преди да стане действаща, трябва да бъде одобрена от Европейската комисия. Независимо от изпълнението на НМПКО БАБХ може да извършва официален контрол без предупреждение чрез вземане на проби и предоставянето им за изпитване в лаборатория, пише още в нормативния текст.

Под обсега на стриктен контрол ще подлежат две групи остатъци и замърсители – „А” и „Б”. В група  „А”  са включени  субстанции с анаболен ефект и неразрешени субстанции (стилбени, производни на стилбени, техните соли и естери, антитиреоидни вещества, стероиди, лактони и резорцинова киселина, включително зеранол, бета-агонисти и съединения, неразрешени по европейски регламент).

В група Б са опоменати ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда (антибактериални вещества, включително сулфонамиди, квинолони, ветеринарни лекарствени продукти, успокоителни средства, нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти и други).

Забранените остатъци са описани подробно в приложенията към Наредба 11. Опредлени са и групи субстанции, които са обект на мониторинг по видове животни и храни от животински произход, фуражи и вода за пиене на животните. 

Виктор Павлов